Bengal katt ungar Till salu

Vi har två pojkar och en flicka kvar i kullen för försäljning till PET / Company. Mors IC (N) Chetilas Lovely Madonna Vilken är den bästa ungdjur Bengal i NRR. Och året College Cat Juniors. F...