Ekonomiskt stöd till enskilda.

Om du har ekonomiska svårigheter, eller om du måste starta din egen miljöprojekt, vänligen kontakta oss för att få kredit. För mer information, vänligen kontakta oss via e-post