ger lån mellan privatpersoner

Jag är en pensionerad bankman och jag är i en icke-statlig organisation som ger utlåning har interressée.je någon har ett kapital på 350.000 euro. renhet av mängden varierar från 4000 till 10000 euro...