Med lån pengar mellan individer

Du har tyvärr vägrat att kreditera bankerna stänger av olika skäl. Du är speciell, ärliga och av god karaktär. Du har en inkomst som kan hjälpa dig att komma på din månatliga, fler bekymmer Jag är e...