takskottning

Takskottning Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner på fotgängare eller park...